Skrota bilen?

När du lämnar er bil till oss så kommer den till ett modern bilåtervinningsföretag som är miljö och kvalitetcertifierade enligt ISO 14001 och 9001.
Fr.o.m 2015 återvinner vi din bil till 95%. Bilen dräneras på alla vätskor och övriga miljöfarliga avfall tas hand om i vår speciella miljöhall, övriga delar sorteras för återvinning eller återanvändning.

Regler gällande skrotbilar:

Den 1 juni 2007 trädde producentansvar för alla bilar i kraft, sedan dess kan man kostnadsfritt lämna sin kompletta bil för skrot. För icke kompletta bilar som saknar väsentliga delar som t.ex. motor växellåda, bakaxel, katalysator m.m. tas en avgift ut på 1000-2500 kr. Om överskjutande skatt finns att få betalar Transportstyrelsen ut pengar till registrerad ägare, efter det att bilen lämnats till oss. Bilar som lämnas går inte att återregistrera.

Att tänka på!

Bilar som lämnas får inte innehålla avfall, kemikalier eller annat som inte tillhör bilen, i dessa fall tas en avgift ut på 200 till 500 kr. Om bilen lämnas med mer än 5 st hjul tas en avgift ut på 25 kr/hjul.
Glöm ej legitimation och sista giltiga registreringsbevis (den gula delen) ska lämnas undertecknad. Hämtning av bil sker efter ö.k.